Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Afissa-KOYTALH-smallΤα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς είναι το κύριο εργαλείο με το οποίο λειτουργεί η μουσειοπαιδαγωγική εντός και εκτός του μουσειακού χώρου.

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο αποσκοπεί στην καλλιέργεια και τη μακροπρόθεσμη θεμελίωση της θετικής στάσης των παιδιών απέναντι στα μουσεία και σε κάθε χώρο πολιτισμικής αναφοράς.

Στο μουσείο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, καθώς η μουσειακή αγωγή προάγει τη δυνατότητα μάθησης με βάση την αυτενέργεια του μαθητή σε ένα περιβάλλον που προσφέρει πολλαπλές πολιτιστικές εμπειρίες. Η γνώση προσεγγίζεται βιωματικά, με έντονα τα στοιχεία της απόλαυσης, της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας και συνδεδεμένη με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.