Το έργο

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα Κούταλη Λήμνου έχει ώς στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των Κουταλιανών στην παλιά τους πατρίδα και η παρουσίαση της σπογγαλιείας, έτσι όπως την έζησαν και την εξάσκησαν οι Κουταλιανοί στη νέα τους πατρίδα τη Λήμνο.

Οι στόχοι αυτοί υποστηρίζονται από τις τρεις θεματικές ενότητες της έκθεσης που αναπτύσσονται με τρόπο κατανοητό στο ευρύτερο κοινό. Οι ενότητες αυτές είναι: «Η Ζωή των Κουταλιανών πριν από τον ξεριζωμό τους», «Η Σπογγαλιεία στη Νέα Κούταλη στη Λήμνο» και «Η Αρχαιολογική Συλλογή».

Η Αιγαίου Solutions A.E. στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου» ανέλαβε και υλοποίησε τις κάτωθι εργασίες:

  1. Καταγραφή, ταξινόμηση και ερευνητική τεκμηρίωση των εκθεμάτων της συλλογής.
  2. Συγγραφή τεκμηριωτικών λημμάτων για όλα τα εκθέματα.
  3. Μετάφραση (Αγγλικά) επιλεγμένων κειμένων της καταγραφής και τεκμηρίωσης.
  4. Φωτογραφήσεις – ψηφιοποιήσεις και ψηφιακές επεξεργασίες.
  5. Συντήρηση επιλεγμένων αντικειμένων του μουσείου.
  6. Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης του υλικού του μουσείου.
  7. Επανέκθεση εκθεμάτων και εμπλουτισμός τους με νέα εκθέματα.
  8. Διαδικτυακή πύλη προβολής του μουσείου στην σελίδα http://www.spongefishing-museum.gr

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους υπευθύνους του μουσείου και ειδικούς επιστήμονες (αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι και συντηρητές).