Οπτικοακουστικό υλικό

Ένα τραγούδι για την παλιά Κούταλη: “Όμορφη Κούταλις”

Αφηγήσεις για την Σπογγαλιεία στη Νέα Κούταλη