Ιστορικά τεκμήρια

tekmiriosi_arxiki

Το υλικό του Μουσείου Ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου είχε αρχικά καταγραφεί σε καρτέλες που είχαν συνταχθεί κατά την προετοιμασία της έκθεσης στο διάστημα 2004-2005. Το υλικό αυτό ωστόσο είχε συνταχθεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σχεδιαζόμενης έκθεσης του μουσείου και όχι για τη συστηματική μουσειολογική ταξινόμησή του. Επίσης δεν είχε συμπληρωθεί με το απαραίτητο οπτικό υλικό και δεν είχε ψηφιοποιηθεί. Ακόμη, μετά τα εγκαίνια της έκθεσης (Ιούνιος 2006) η συλλογή του μουσείου έχει εμπλουτιστεί με σημαντικά νέα εκθέματα τα οποία δεν είχαν ταξινομηθεί και φυσικά δεν είχαν τεκμηριωθεί. Έτσι υπήρξε σημαντική ανάγκη συνολικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του μουσείου.

Συνολικά τεκμηριώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν περίπου 327 μουσειακά αντικείμενα, από τα οποία 168 εκθέματα, 111 φωτογραφικά ντοκουμέντα, και 48 ιστορικά ντοκουμέντα (βιβλία, ναυτικά έγγραφα, χαρτώο υλικό).

 

 

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης μουσειακού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για το μουσείο, από την Αιγαίου Solutions A.E., ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης του όλου υλικού.

Το σύστημα που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Τεκμηρίωση, καταλογογράφηση και διαχείριση των μουσειακών αντικειμένων που διαθέτει ήδη το μουσείο και των νέων αντικειμένων κατά την εισαγωγή τους σ’ αυτό.
  2. Πλήρη μεταδεδομένα για κάθε αντικείμενο και έλεγχος της κατάστασής του ώστε να γνωρίζει το μουσείο αν πρέπει να συντηρηθεί, να τεκμηριωθεί περισσότερο, σε ποια συλλογή μπορεί να ενσωματωθεί και τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν.
  3. Παρακολούθηση της πορείας συντήρησης των αντικείμενων.
  4. Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Μουσείου

Το σύστημα αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης του συνόλου του περιεχομένου του έργου και στηρίζεται σε ανοικτό λογισμικό -σε μια βάση δεδομένων- και ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης, και ορθής παρουσίασης του υλικού του μουσείου. Το σύστημα υποστηρίζει την εισαγωγή των ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και των τεκμηριωτικών μεταδεδομένων αυτού.

Η όλη εργασία που πραγματοποιήθηκε και η ευκολία που προφέρει το εργαλείο δίνει την δυνατότητα στο Μουσείο Ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου να υποστηρίξει κάθε ερευνητικό, τεκμηριωτικό και εκθεσιακό έργο που θα του ζητηθεί στο μέλλον.

 

* Το σύστημα με την χρήση του θα υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις και αλλαγές.

** Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο εργαλείο απαιτείται η εξουσιοδότηση του με κωδικούς από τον διαχειριστή του συστήματος.